Bierzmowanie

 

 

confirmation

Informacje dotyczące bierzmowania dla klas I szkoły średniej oraz klas gimnazjalnych:

Przygotowanie do bierzmowania – zasady ogólne

Bierzmowanie stanowi dopełnienie sakramentu chrztu świętego. W praktyce Kościoła rzymsko-katolickiego jest udzielane w wieku dojrzewania, gdy młody człowiek może już sam wyznać wiarę w Chrystusa i pragnąć żyć podług jej zasad (na chrzcie w jego imieniu czynili to rodzice i rodzice chrzestni).

Tym samym sakrament ten nie powinien być udzielany osobom niedojrzałym, oziębłym religijnie, „zbuntowanym”, kierującym się motywacjami w stylu „potrzebne mi to w przyszłości do ślubu, bycia rodzicem chrzestnym” itd.

Zadaniem duszpasterza jest po właściwym przygotowaniu rozeznać wiarę i motywacje osoby pragnącej przyjąć ten sakrament. Odmówienie jego udzielenia nie jest formą kary i nie zamyka drogi do jego przyjęcia w kolejnych latach.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodej osoby ma być szansą do pogłębienia swojej wiary i dobrowolnego przyjęcia dzięki Duchowi Świętemu Boga jako Ojca, Chrystusa jako Zbawiciela i Pana oraz Kościoła jako Matki i wspólnoty zbawionych.

 • Przygotowanie obejmuje udział w katechezie szkolnej (na zakończenie roku katecheta wydaje opinię na temat ucznia – ocena i zachowanie na katechezie)
 • Regularny udział w Mszach niedzielnych i innych nabożeństwach (potwierdzany wpisami do „Indeksu bierzmowanych”)
 • Indeksy uczniowie otrzymują na początku roku szkolnego po uprzednim oddaniu indeksów ubiegłorocznych
 • Ksiądz odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży na podstawie opinii katechety i praktyk religijnych zapisanych w Indeksach zatwierdza rok przygotowania do bierzmowania (podanie listy dopuszczonych do kolejnego roku przygotowań)
 • Indeksy zostawia się przed Mszą/nabożeństwem w nawie bocznej kościoła
 • Oszukiwanie bądź skandaliczne zachowanie w kościele (używanie komórek, rozmowy przeszkadzające w modlitwie pozostałym wiernym, żucie gumy, przeklinanie, przychodzenie z dużym spóźnieniem itp.) w większości wypadków będzie skutkować NATYCHMIASTOWYM skreśleniem z listy osób przygotowujących się do bierzmowania w danym roku
 • „Zgubienie” indeksu w większości wypadków będzie skutkować brakiem zaliczenia roku przygotowań do sakramentu bierzmowania
 • Indeks może podpisać tylko ksiądz bądź osoba przez niego upoważniona
 • Udział we Mszy Świętej niedzielnej jest ważny w każdym kościele katolickim (dotyczy osób wyjeżdżających na weekendy, ferie itp.)

 

Informacje dla klas I ze szkoły średniej

 • w tym roku szkolnym z racji wizytacji biskupiej naszej parafii na wiosnę 2017 roku bierzmowanie zostanie udzielone w II semestrze; o dokładnym terminie poinformujemy jak tylko ksiądz biskup przedstawi nam program odwiedzin naszej parafii
 • przypominamy o konieczności przedstawienia świadectwa chrztu (osoby ochrzczone poza Chojnowem, które tego świadectwa jeszcze nie oddały)
 • świadek bierzmowania potrzebuje pisemną zgodę proboszcza parafii, w której mieszka (zameldowanie nie odgrywa tu żadnej roli) do pełnienia tej funkcji;
  jako świadek wiary jest wymagane, aby prowadził życie sakramentalne (udział we Mszach niedzielnych, spowiedź, sakrament małżeństwa)
 • wybór imienia do bierzmowania ma wiązać się z wyborem swojego patrona – świętego, który przemawia do danej osoby swoim sposobem życia i przeżywania wiary; odpadają tym samym imiona, które nie są imionami świętych Kościoła
 • po I semestrze nauki ucznowie szkół średnich przedstawiają księdzu odpowiedzialnemu za przygotowanie do bierzmowania potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach religii na terenie szkoły
 • osoby, które nie były na wrześniowym spotkaniu odbierają indeksy i uzupełniają je według dotychczasowej praktyki (Msze niedzielne i regularna spowiedź)

Informacje dla klas III gimnazjum

 • osoby z klas III gimnazjum uczestniczą dodatkowo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych na plebanii (piątki godz. 19.00) – harmonogram spotkań zostanie przedstawiony w najbliższym czasie oraz podany również przez katechetów w szkołach