Filie Naszej Parafii

 


Kościół filialny pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pątnowie

 

tn_PątnówZ roku 1362 pochodzi wzmianka o proboszczu w Pątnowie, sam kościół wymieniany jest w źródłach od 1399 roku. Po wprowadzeniu reformacji na ziemi chojnowskiej, w 1525 roku, kościół przejęli protestanci. W ich rękach pozostawał do 1705 roku, kiedy to powrócił na krótko w ręce katolików. Mocno zniszczona, średniowieczna budowla, prawdopodobnie w znacznej części drewniana, wymagała poważnych prac remontowych.


Ówczesny właściciel wsi, Hans Wolf von Frankenberg, jednocześnie opiekun kościoła, polecił rozebrać starą świątynię i na jej miejscu wznieść nową, w całości murowaną. Prace trwały do 1707 toku, w ich wyniku powstał skromny murowany barokowy kościół, układem nawiązujący do wcześniejszej budowli. Wskutek podpisanej w tym roku ugody altransztadzkiej, kościoły księstwa legnickiego miały być zwrócone ewangelikom. Prawie gotową, nową świątynię w Pątnowie objęła ponownie gmina protestancka. Zakończenie robót przeciągało się, wnętrze pozostało nie wykończone, a wieża niezadaszona. Dopiero po objęciu patronatu nad kościołem przez pobożnego ewangelika, właściciela Pątnowa od 1738 roku, Heinricha Wilhelma von Koettwitz, budowę doprowadzono do szczęśliwego końca (1738). W 1774 roku nastąpiła naprawa wieży uszkodzonej uderzeniem pioruna: prace finansowała baronowa Charlotta Eleonora von Trach. Prawdopodobnie z pierwszej połowy XIX wieku pochodzi kaplica grobowa, wbudowana w południowo – zachodni narożnik budowli, najpóźniejszym chyba dodatkiem jest mała kapliczka północna.

 

Poważniejsze prace remontowe w kościele:

1984 – 1985 – przeprowadzono prace, mające na celu wzmocnienie konstrukcji ścian i stropów kościoła – założenie na strychu kościelnym stalowych kotew i ściągów, remont stropów nawy i prezbiterium, wymalowania wewnętrzne

1999 – 2000 – remont i rekonstrukcja muru kościelnego, podjęto prace, mające na celu osuszenie ścian kościoła – odbicie zawilgoconych i skorodowanych tynków w dolnych partiach elewacji północnej korpusu

 

2015 – 2016 kapitalny remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego

2017 – 2018 obecnie trwa osuszanie ścian i wykańczanie elewacji.

 

Msze Święte w niedziele o godz. 09.30, w uroczystości: zobacz ogłoszenia parafialne

 


Kościół filialny pw. Miłosierdzia Bożego w Budziwojowie

 

tn_Budziwojów

kościół współczesny, wybudowany na przełomie XX/XXI wieku

2010 – 2016 Wykańczanie prac budowlanych i rozpoczęcie użytkowania wnętrza świątyni.

2016 – 2017 Zakładanie układu elektrycznego i kanalizacji.

2017 – 2018 Wymalowanie wnętrza świątyni, zainstalowanie oświetlenia i nagłośnienia.

 

Msze Święte w niedziele o godz. 11.00, w uroczystości: zobacz ogłoszenia parafialne