Liturgiczna Służba Ołtarza


ZBIÓRKI LITURGICZNEJ SŁUŻBY W CZWARTKI O GODZINIE 19:00

Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające młodych chłopców, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego. LSO to ministranci.

Słowo ministrant oznacza służyć, pomagać i takie jest nasze zadanie- służyć Jezusowi przy ołtarzu. Ministranci i lektorzy naszej parafii uświetniają zarówno duże uroczystości jak i codzienne liturgie oraz nabożeństwa.

Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa, zaś w roli ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu  podczas liturgii. W okresie poświątecznym  pomagamy księżom podczas wizyt duszpasterskich.

Ministranci  mają również swoich świętych patronów, których historie poznawaliśmy na naszych spotkaniach. Patronami ministrantów i lektorów są: sw. Dominik Savio, św. Jan Berchmans, św. Stanisław Kostka, św. Tarsycjusz i św. Jan Bosco.

Zarówno kandydaci, ministranci, lektorzy, akolici, ceremoniarze czy nadzwyczajni szafarze to ci, którzy chcą widzieć więcej !