Nasi DobrodziejeW ostatnich latach dzięki ofiarności parafian, osób i firm prywatnych, a także przy udziale środków administracji państwowej
(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
oraz samorządowej
(Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miejski w Chojnowie, Gmina Chojnów)

parafia prowadziła prace remontowo-konserwatorskie w kościele parafialnym.

Wykaz większych prac i inwestycji prowadzonych w kościele:

2004 – 2006 Konserwacja organów i prospektu organowego
2007 – 2008 Konserwacja ołtarza głównego
2009 – Malowanie prezbiterium
2010 – Malowanie nawy głównej
2011 – Malowanie nawy bocznej – południowej
2012 – Malowanie nawy bocznej – północnej
2013 – Malowanie zakrystii
2013 – Montaż systemu przeciwpożarowego i antywłamaniowego w kościele.

2017- Wymiana pokrycia dachowego w Pątnowie. Zakończenie i poprawa dachu na świątyni w Budziwojowie. I etap elewacji plebanii oraz odrestaurowanie zabytkowych elementów z piaskowca w holu. 

2018- Zamknięcie budowy świątyni w Budziwojowie (tynkowanie i malowanie,  zaadaptowanie pomieszczeń na toalety, skład higieniczny i pomieszczenia magazynowe, zakup i montaż nagłośnienia i oświetlenia). Odwodnienie i elewacja kościoła w Pątnowie. Projekty ołtarza Bożego Miłosierdzia. II etap elewacji plebanii.

2019- Zakończenie Elewacji na budynku plebanii. Wyposażenie świątyni w Budziwojowie (miejsce przewodniczenia z nagłośnieniem, meble do pomieszczeń, materiałowe siedziska na ławkach, zestawy ornatów i ksiąg liturgicznych). 

Jednostki administracyjne współfinansujące dzieło renowacji chojnowskiego fary:

ministerstwo
program DZIEDZICTWO KULTUROWE
priorytet 1: Ochrona zabytków
Nazwa zadania: Chojnów, kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła (1390-1468 r.): montaż systemu przeciwpożarowego i antywłamaniowego


logo_UMWD

Konserwacja organów i prospektu organowego. Konserwacja ołtarza głównego.


herb chojnowa

Konserwacja organów i prospektu organowego.
Konserwacja ołtarza głównego.
Malowanie wnętrza kościoła.
Montaż systemu przeciwpożarowego i antywłamaniowego w kościele.


ministerstwo            herb chojnowa

program DZIEDZICTWO KULTUROWE
priorytet 1: Ochrona zabytków
Nazwa zadania: Chojnów, Kościół Parafialny pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Chojnowie (1390, 1468 r.), kapitalny remont dachu kościoła, nawa główna, etap I


logo_UMWD

Prace remontowo – konserwatorskie konstrukcji dachu i wymiana pokrycia z dachówki karpiówki budynku plebanii (XV, XIX) w Chojnowie, pow. Legnica


fundacja_kghm_polskamiedz_rgb_0

Prace remontowo – konserwatorskie przy budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Chojnowie, ul. Ściegiennego 4 – ankrowanie konstrukcji ścian, wzmocnienie słupa konstrukcyjnego (renesansowy element budynku)


gmina chojnów

Coroczne dotacje na bieżące prace remontowe kościoła filialnego w Pątnowie