Nasi Duszpasterze

 


ks. kanonik Marek Osmulski – proboszcz i dziekan dekanatu Chojnów

Urodzony  w 1967 roku w Żarowie, wyświęcony w Legnicy 22 maja 1993 roku, wikariusz w Chojnowie i Jaworze, student KUL (doktorat z teologii duchowości), ojciec duchowny WSD w Legnicy, od czerwca 2011 proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. Kanonik Gremialny Kapituły św. Jadwigi w Legnickim Polu.

 


ks. Sławomir Borzych – wikariusz

Urodzony w 1971 roku w Sępólnie Krajeńskim , wyświęcony 8 czerwca 2003 roku w Bydgoszczy. Pracował jako wikariusz w Puszczykowie. Od września 2019 roku wikariusz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie.                                                                                                                                                          

 


ks. Przemysław Głuszek – wikariusz

Urodzony w 1992 roku. Pochodzi z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Szklarskiej Porębie. 19 maja 2018 roku przyjął święcenia prezbiteratu w Legnicy. Pracował jako wikariusz w Polkowicach i Jaworze. Od czerwca 2023 roku wikariusz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie.             


ornament-6-6

Kapłaństwo jest naprawdę czymś bardzo wielkim. Kapłan zrozumie siebie dobrze dopiero w niebie. Gdybyśmy rozumieli na ziemi, czym jest kapłaństwo, umarlibyśmy nie z przejęcia, lecz z miłości. (…) Kapłan nie jest jednak kapłanem sam dla siebie. Sam sobie nie może udzielić rozgrzeszenia. Nie może sam sobie udzielić żadnego sakramentu. Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla was. (…) Kiedy ktoś chce zniszczyć religię, najpierw atakuje kapłanów, gdyż tam, gdzie nie ma kapłana, nie ma już ofiary Mszy Świętej, nie ma kultu Bożego. (…) Kapłaństwo jest umiłowaniem Serca Jezusa. Kiedy spotykacie kapłana, zawsze myślcie o Jezusie”

św. Jan Maria Vianney

vianney