Sakramenty


Chrzest:

Zazwyczaj w każdą sobotę o godz. 12:00 (sam obrzęd chrztu) i niedzielę (podczas Mszy) o godz. 12:00.

Nauki przedchrzcielne w piątek przed datą chrztu o godz. 19:00 na plebanii.

(reszta informacji w kancelaria parafialna)

Bierzmowanie:

Udzielane po III klasie gimnazjum i 8 klasie szkoły podstawowej, w terminie ustalonym z biskupem.

szczegółowe informacje dla kandydatów do bierzmowania

I Komunia Święta:

Rodzice zgłaszają swoje dziecko do przygotowań we wrześniu (rozmowa z księdzem proboszczem). Spotkania dzieci w II i IV niedziele miesiąca (Msza o godz. 10.30). Katecheza dla rodziców w III Niedziele miesiąca. I Komunia TERMINY:

                                                            27.09.2020r.

                                                            16.05.2021r.

                                                            08.05.2022r.  

Spowiedź:

I piątki miesiąca – 16.30 do 18.00.

W trakcie każdej Mszy Świętej.

W przypadku braku spowiednika istnieje zawsze możliwość spowiedzi po Mszy (należy zgłosić się do zakrystii).

Namaszczenie chorych:

I soboty miesiąca (odwiedziny w domach chorych)

Niebezpieczeństwo śmierci, ciężka choroba, przygotowanie na operację, podeszły wiek – w każdym momencie (zgłoszenie księżom przez najbliższych)

11 luty – wspomnienie NMP z Lourdes, Światowy Dzień Chorego

Małżeństwo:

zobacz: kancelaria parafialna


ornament-6-6

“Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją”

KKK 1131

“Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego”

KKK 1210

katechizm kościoła